999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần Bình chọn:

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Sơ lược truyện

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 147 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 146 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 145 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 144 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 143 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 142 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 141 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 140 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 139 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 138 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 137 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 136 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 135 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 134 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 133 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 132 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 131 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 130 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 129 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 128 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 127 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 126 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 125 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 124 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 123 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 122 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 121 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 120 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 119 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 118 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 117 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 116 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 115 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 114 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 113 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 112 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 111 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 110 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 109 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 108 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 107 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 106 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 105 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 104 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 103 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 102 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 101 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 100 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 99 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 98 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 97 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 96 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 95 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 94 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 93 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 92 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 91 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 90 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 89 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 88 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 87 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 86 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 85 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 84 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 83 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 82 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 81 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 80 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 79 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 78 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 77 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 76 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 75 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 74 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 73 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 72 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 71 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 70 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 69 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 68 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 67 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 66 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 65 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 64 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 63 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 62 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 61 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 60 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 59 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 58 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 57 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 56 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 55 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 54 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 53 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 52 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 51 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 50 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 49 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 48 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 47 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 46 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 45 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 44 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 43 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 42 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 41 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 40 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 39 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 38 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 37 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 36 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 35 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 34 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 33 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 32 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 31 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 30 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 29 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 28 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 27 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 26 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 25 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 24 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 23 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 22 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 21 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 20 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 19 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 18 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 17 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 16 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 15 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 14 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 13 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 12 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 11 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 10 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 9 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 8 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 7 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 6 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 5 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 4 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 3 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 2 02-08-2017 0
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần - Chap 1 02-08-2017 0
BÌNH LUẬN

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47277

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42316

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40098

4
Đông Cung

Lượt xem: 36718

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31087

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP