Bách Luyện Thành Thần Bình chọn:

Bách Luyện Thành Thần

 • ĐÁNH GIÁ:   9.6/10 - 11180 LƯỢT BÌNH CHỌN

 • XẾP HẠNG:   242

 • TÊN KHÁC:  

 • TÁC GIẢ:   Đang cập nhật

 • THỂ LOẠI:   Action, Drama, Mystery

 • NĂM PHÁT HÀNH:   2015

 • TÌNH TRẠNG:   Đang tiến hành

 • LƯỢT XEM:   107

 • NHÓM DỊCH:  

Sơ lược truyện

Bách Luyện Thành Thần

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Bách Luyện Thành Thần - Chap 111 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 110 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 109 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 108 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 107 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 106 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 105 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 104 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 103 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 102 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 101 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 100 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 99 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 98 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 97 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 96 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 95 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 94 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 93 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 92 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 91 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 90 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 89 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 88 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 87 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 86 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 85 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 84 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 83 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 82.7 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 82.6 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 82.5 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 82.3 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 82.2 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 82.1 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 82 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 81 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 80 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 79 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 78 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 77 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 76 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 75 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 74 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 73 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 72 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 71 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 70 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 69 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 68 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 67 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 66 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 65 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 64 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 63 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 62 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 61 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 60 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 59 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 58 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 57 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 56 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 55 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 54 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 53 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 52 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 51 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 50 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 49 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 48 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 47 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 46 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 45 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 44 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 43 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 42 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 41 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 40 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 39 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 38 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 37 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 36 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 35 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 34 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 33 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 32 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 31 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 30 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 29 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 28 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 27 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 26 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 25 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 24 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 23 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 22 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 21 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 20 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 19 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 18 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 17 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 16 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 15 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 14 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 13 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 12 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 11.5 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 11 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 10 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 9 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 8 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 7 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 6 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 5 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 4 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 3 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 2 10-06-2017 0
Bách Luyện Thành Thần - Chap 1 10-06-2017 0
BÌNH LUẬN

Bách Luyện Thành Thần

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47277

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42316

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40098

4
Đông Cung

Lượt xem: 36718

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31087

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
 • Số lượng truyện:  6300
 • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP