Bát Tiên Đạo - Saint Legend Bình chọn:

Bát Tiên Đạo - Saint Legend

Sơ lược truyện

Bát Tiên Đạo - Saint Legend

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa {#undefined}.
Sự mê tìn dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người không còn tin vào cõi trên nữa.
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 82 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 81 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 80 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 79 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 78 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 77 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 76 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 75 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 74 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 73 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 72 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 71 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 70 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 69 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 68 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 67 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 66 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 65 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 64 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 63 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 62 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 61 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 60 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 59 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 58 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 57 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 56 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 55 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 54 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 53 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 52 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 51 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 50 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 49 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 48 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 47 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 46 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 45 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 44 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 43 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 42 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 41 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 40 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 39 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 38 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 37 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 36 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 35 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 34 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 33 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 32 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 31 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 30 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 29 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 28 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 27 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 26 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 25 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 24 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 23 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 22 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 21 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 20 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 19 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 18 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 17 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 16 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 15 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 14 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 13 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 12 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 11 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 10 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 9 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 8 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 7 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 6 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 5 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 4 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 3 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 2 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 1 24-08-2016 0
Bát Tiên Đạo - Saint Legend - Chap 0 24-08-2016 0
BÌNH LUẬN

Bát Tiên Đạo - Saint Legend

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47085

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42291

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40056

4
Đông Cung

Lượt xem: 36670

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31033

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP