Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap Bình chọn:

Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap

Sơ lược truyện

Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap

Trở lại trường sau khi nghỉ học 1 năm, Hong Sul, một sinh viên siêu cần cù, vô tình ở bên cạnh một tiền bối cực kỳ đáng nghi tên là Yoo Jung. Kể từ đó, cuộc đời cô trở nên tồi tệ và cô đổ tất cả tội lỗi lên đầu của tên kia. Nhưng đột nhiên, Yoo Jung lại hành xử kiểu thân thiện với cô. Tên đó đang có âm mưu gì?

 

DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 115: Season 3 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 114 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 113 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 112 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 111 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 110 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 109 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 108 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 107 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 106 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 105 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 104 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 103 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 102 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 101 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 100 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 99 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 98 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 97 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 96 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 95 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 94 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 93 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 92 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 91 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 90 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 89 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 88 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 88 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 87 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 86 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 85 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 84 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 83 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 81 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 80 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 79 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 78 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 77 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 76 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 75 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 74 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 73 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 72 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 71 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 70 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 69 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 68 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 67 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 66 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 65 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 64 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 63 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 62: (Đã sửa lỗi thiếu trang) 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 61 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 60 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 59 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 58 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 57 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 56 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 55 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 54 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 53 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 52 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 51 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 50 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 49 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 48 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 47: Season 2 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 46 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 45 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 44 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 43 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 42 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 41 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 40 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 39 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 38 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 37 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 36 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 35 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 34 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 33 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 32 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 31 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 30 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 29 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 28 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 27 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 26 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 25 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 24 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 23 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 22 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 21 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 20 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 19 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 18 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 17 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 16 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 15 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 14 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 13 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 12 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 11 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 10 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 9 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 8 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 7 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 6 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 5 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 4 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 3 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 2 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 1 23-08-2016 0
Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap - Chap 0 23-08-2016 0
BÌNH LUẬN

Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47085

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42291

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40056

4
Đông Cung

Lượt xem: 36670

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31033

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP