Black Cat - Thám Tử Mèo Đen Bình chọn:

Black Cat - Thám Tử Mèo Đen

Sơ lược truyện

Black Cat - Thám Tử Mèo Đen

Câu chuyện kể về Train Heartnet, một sát thủ trứ danh đã nghe là phải xoắn. Train Heartnet được biết đến như một kẻ khủng khiếp nhất trong giới tội phạm quốc tế. Cậu luôn mang trong người một khẩu súng lục đen, được kí hiệu XIII (thành viện thứ XIII của tổ chứ Watchman of time). Để chứng tỏ điều đó, cậu đã xăm dấu XIII trên bả vai trái của mình (kí hiệu ấy cũng như khẩu súng lục).
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 185 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 184 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 183 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 182 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 181 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 180 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 179 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 178 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 177 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 176 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 175.5 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 175 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 174 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 173 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 172 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 171 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 170 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 169 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 168 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 167 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 166 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 165 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 164 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 163 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 162 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 161 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 160 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 159 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 158 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 157 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 156 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 155 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 154 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 153 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 152 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 151 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 150 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 149 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 148 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 147 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 146 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 145 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 144 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 143 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 142 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 141 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 140 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 139 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 138 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 137 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 136 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 135 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 134 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 133 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 132 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 131 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 130 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 129 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 128 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 127 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 126 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 125 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 124 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 123 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 122 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 121 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 120 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 119 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 118 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 117 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 116 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 115 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 114 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 113 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 112 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 111 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 110 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 109 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 108 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 107 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 106 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 105 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 104 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 103 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 102 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 101 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 100 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 99 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 98 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 97 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 96 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 95 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 94 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 93.5 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 93 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 92 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 91 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 90 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 89 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 88 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 87 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 87 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 86 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 85 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 84 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 83 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 82 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 81 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 80 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 79 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 78 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 77 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 76 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 75 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 74 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 73 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 72 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 71 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 70 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 69 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 68 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 67 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 66 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 65 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 64 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 63 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 62 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 61 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 60 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 59 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 58 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 57 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 56 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 55 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 54 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 53 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 52 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 51 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 50 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 49 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 48 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 47 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 46 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 45 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 44 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 43 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 42 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 41 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 40 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 39 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 38 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 37 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 36 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 35 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 34 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 33 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 32 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 31 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 30 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 29 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 28 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 27 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 26 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 25 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 24 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 23 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 22 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 21 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 20 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 19 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 18 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 17 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 16 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 15 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 14 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 13 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 12 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 11 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 10 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 9 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 8 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 7 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 6 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 5 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 4 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 3 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 2 30-08-2016 0
Black Cat - Thám Tử Mèo Đen - Chap 1 30-08-2016 0
BÌNH LUẬN

Black Cat - Thám Tử Mèo Đen

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47277

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42316

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40098

4
Đông Cung

Lượt xem: 36718

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31087

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP