Chihayafuru Bình chọn:

Chihayafuru

Sơ lược truyện

Chihayafuru

Karuta (かるた) là một trò chơi thẻ bài truyền thống của Nhật Bản.Cậu bạn mới chuyển tới - Arata - đã chơi Karuta theo cách mà Chihaya chưa từng thấy. Trong giải đấu Karuta thường niên của trường, sau khi thay Arata đấu với Taichi, cô bé đã phát hiện ra niềm đam mê của mình dành cho Karuta. Và giờ, thế chỗ cho ước mơ được thấy người chị gái trở thành người mẫu số 1 Nhật Bản của Chihaya, là khát vọng được trở thành Nữ Hoàng Karuta số 1 thế giới.Bởi người đó đã nói rằng, “Ước mơ, là thứ phải tự mình nỗ lực để đạt được”.
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Chihayafuru - Chap 170 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 169 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 168 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 167 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 166 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 165 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 164 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 163 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 162 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 161 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 160 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 159 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 158 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 157 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 156 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 155 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 154 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 153 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 152 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 151 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 150 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 149 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 148 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 147 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 146 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 145 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 144 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 143 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 142 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 141 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 140 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 139 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 138 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 137 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 136 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 135 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 134 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 133 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 132 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 131 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 130 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 129 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 128 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 127 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 126 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 125 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 124 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 123 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 122 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 121 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 120 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 119 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 118 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 117 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 116 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 115 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 114 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 113 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 112 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 111 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 110 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 109 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 108 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 107 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 106 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 105 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 104 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 103 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 102 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 101 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 100 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 99 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 98 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 97 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 96 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 95 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 94 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 93 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 92 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 91 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 90 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 89 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 88 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 87 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 86 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 85 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 84 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 83 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 82 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 81 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 80 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 79 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 78 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 77 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 76 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 75 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 74 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 73 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 72 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 71 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 70 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 69 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 68 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 67 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 66 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 65 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 64 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 63 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 62 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 61 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 60 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 59 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 58 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 57 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 56 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 55 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 54 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 53 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 52 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 51 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 50 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 49 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 48 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 47 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 46 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 45 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 44 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 43 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 42 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 41 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 40 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 39 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 38 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 37 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 36 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 35 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 34 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 33 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 32 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 31 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 30 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 29 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 28 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 27 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 26 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 25 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 24 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 23 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 22 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 21 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 20 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 19 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 18 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 17 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 16 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 15 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 14 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 13 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 12 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 11 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 10 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 9 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 8 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 7 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 6 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 5 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 4 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 3 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 2 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 1.2 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 1.1 02-08-2017 0
Chihayafuru - Chap 1 02-08-2017 0
BÌNH LUẬN

Chihayafuru

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47312

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42323

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40104

4
Đông Cung

Lượt xem: 36733

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31094

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP