Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi Bình chọn:

Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi

Sơ lược truyện

Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi

Câu chuyện về Eikichi onizuka, 1 cựu gangster nổi tiếng ở shonan-1 thành phố ở tokyo, anh ta muốn trở thành 1 người đàn ông vĩ đại và vì vậy anh ấy đã làm t hầy giáo, vì 1 li do cực kì đơn giản : ước mơ 40C16 ( 40 cưới 16 ), hãy cùng thưởng thức bộ GTO và hoà mình vào những tràng cười bất tận về cuộc đời của anh ấy ...
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 200 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 199 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 198 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 197 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 196 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 195 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 194 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 193 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 192 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 191 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 190 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 189 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 188 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 187 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 186 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 185 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 184 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 183 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 182 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 181 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 180 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 179 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 178 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 177 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 176 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 175 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 174 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 173 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 172 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 171 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 170 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 169 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 168 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 167 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 166 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 165 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 164 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 163 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 162 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 161 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 160 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 159 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 158 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 157 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 156 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 155 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 154 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 153 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 152 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 151 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 150 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 149 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 148 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 147 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 146 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 145 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 144 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 143 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 142 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 141 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 140 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 139 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 138 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 137 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 136 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 135 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 134 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 133 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 132 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 131 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 130 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 129 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 128 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 127 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 126 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 125 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 124 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 123 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 122 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 121 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 120 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 119 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 118 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 117 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 116 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 115 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 114 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 113 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 112 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 111 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 110 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 109 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 108 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 107 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 106 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 105 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 104 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 103 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 102 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 101 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 100 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 99 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 98 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 97 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 96 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 95 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 94 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 93 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 92 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 91 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 90 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 89 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 88 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 87 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 86 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 85 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 84 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 83 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 82 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 81 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 80 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 79 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 78 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 77 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 76 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 75 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 74 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 73 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 72 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 71 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 70 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 69 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 68 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 67 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 66 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 65 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 64 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 63 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 62 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 61 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 60 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 59 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 58 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 57 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 56 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 55 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 54 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 53 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 52 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 51 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 50 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 49 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 48 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 47 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 46 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 45 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 44 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 43 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 42 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 41 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 40 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 39 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 38 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 37 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 36 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 35 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 34 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 33 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 32 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 31 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 30 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 29 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 28 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 27 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 26 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 25 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 24 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 23 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 22 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 21 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 20 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 19 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 18 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 17 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 16 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 15 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 14 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 13 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 12 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 11 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 10 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 9 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 8 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 7 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 6 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 5 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 4 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 3 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 2 30-08-2016 0
Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi - Chap 1 30-08-2016 0
BÌNH LUẬN

Great Teacher Onizuka - Tôi đi Tìm Tôi

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47312

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42323

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40104

4
Đông Cung

Lượt xem: 36733

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31094

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP