Hỏa Phụng Liêu Nguyên Bình chọn:

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Sơ lược truyện

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

2000 năm trước đây tại Trung Hoa từng tồn tại một vương triều hùng mạnh và thịnh vượng - đó là triều đại nhà Hán. Nhưng không gì có thể trường tồn vĩnh viễn với thời gian và triều đại này cũng không là ngoại lệ. Nhà Hán sụp đổ, giang hồ dậy sóng, anh hùng nhiều và tiểu nhân cũng vô số kể. Chính trong khoảng thời gian hỗn độn tăm tối ấy, đất nước này đã bị chia cắt thành ba cõi khác nhau - Ngụy, Thục, Ngô. Hỏa Phụng Liêu Nguyên là cái nhìn toàn cảnh về thời kì này, là câu chuyện nơi ta bắt gặp những anh hùng vĩ đại với nhiều hoài bão và cũng là câu chuyện về sự hợp tan, lòng trung thành và sự bội phản. Hỏa Phụng Liêu Nguyên - một câu chuyện với đầy đủ chất bi và hùng tráng - yếu tố làm nên thành công của những bộ truyện phản ánh một phần của lịch sử.
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 471: Tối thống quyết trạch 11-11-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 470: Cố nhân hựu lai 19-10-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 469 29-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 468 18-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 467 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 466 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 464 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 463 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 462 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 461 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 460 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 459 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 458 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 457 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 456 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 455 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 454 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 453 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 452 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 451 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 450 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 449 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 448 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 447 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 446 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 445 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 444 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 443 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 442 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 441 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 440 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 439 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 438 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 437 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 436 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 435 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 434 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 433 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 432 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 431 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 430 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 429 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 428 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 427 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 426 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 425 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 424 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 423 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 422 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 421 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 420 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 419 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 418 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 417 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 416 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 415 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 414 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 413 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 412 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 410 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 409 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 404 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 401 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 400 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 399 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 398 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 397 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 395 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 394 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 392 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 388 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 387 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 386 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 385 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 384 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 383 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 382 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 381 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 380: Long Cổ Chấn Thiên 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 379 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 378 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 377 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 376 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 375 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 374 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 373 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 372 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 371 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 370: Bất bại kiêu hùng 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 369: Tống biệt chí hữu 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 368: Tống biệt anh hùng 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 367: Thuốc hay tranh đẹp 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 366: Hoa đẹp thơ hay 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 365: Gai còn lớn hơn 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 364: Long lang nha trùng 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 363: Hiệp đạo chân lý 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 362: Trung thần hận tặc 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 361: Dã thảo bất tận 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 360: Tây vực khai hoa 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 359: Bạt thứ tại huyền 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 358: Đuổi hổ diệt sói 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 357: Kẻ thưởng hoa 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 356: Nhất khâu chi hạc 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 355: Kinh Châu vi long 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 354 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 353 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 352 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 351 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 350 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 349 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 348 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 347 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 346 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 345 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 344 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 343 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 342 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 341 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 340 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 339 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 338 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 337 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 336 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 335 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 334 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 333 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 332 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 331 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 330 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 329 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 328 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 327 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 326 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 325 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 324 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 323 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 322 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 321 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 320 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 319 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 318 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 317 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 316 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 315 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 314 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 313 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 312 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 311 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 310 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 309 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 308 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 307 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 306 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 305 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 304 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 303 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 302 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 301 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 300 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 299 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 298 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 297 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 296 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 295 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 294 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 293 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 292 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 291 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 290 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 289 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 288 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 287 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 286 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 282 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 281 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 280 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 279 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 278 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 277 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 276 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 275 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 274 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 273 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 272 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 271 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 270 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 269 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 268 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 267 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 266 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 265 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 264 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 263 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 262 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 261 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 260 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 259 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 258 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 257 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 256 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 255 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 254 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 253 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 252 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 251 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 250 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 249 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 248 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 247 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 246 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 245 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 244 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 243 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 242 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 241 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 240 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 239 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 238 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 237 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 236 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 235 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 234 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 233 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 232 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 231 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 230 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 229 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 228 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 227 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 226 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 225 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 224 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 223 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 223 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 222 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 221 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 220 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 219 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 218 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 217 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 216 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 215 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 214 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 213 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 212 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 211 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 210 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 209 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 208 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 207 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 206 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 205 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 204 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 203 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 202 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 201 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 200 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 199 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 198 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 197 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 196 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 195 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 194 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 193 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 192 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 191 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 190 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 189 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 188 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 187 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 186 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 185 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 184 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 183 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 182 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 181 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 180 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 179 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 178 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 177 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 176 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 175 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 174 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 173 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 172 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 171 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 170 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 169 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 168 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 167 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 166 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 165 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 164 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 163 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 162 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 161 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 160 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 159 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 158 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 157 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 156 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 155 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 154 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 153 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 152 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 151 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 150 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 149 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 148 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 147 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 146 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 145 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 144 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 143 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 142 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 141 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 140 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 139 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 138 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 137 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 136 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 135 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 134 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 133 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 132 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 131 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 130 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 129 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 128 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 127 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 126 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 125 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 124 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 123 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 122 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 121 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 120 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 119 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 118 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 117 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 116 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 115 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 114 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 113 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 112 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 111 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 110 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 109 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 108 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 107 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 106 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 105 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 104 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 103 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 102 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 101 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 100 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 99 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 98 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 97 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 96 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 95 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 94 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 93 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 92 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 91 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 90 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 89 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 88 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 87 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 86 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 85 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 84 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 83 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 82 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 81 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 80 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 79 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 78 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 77 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 76 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 75 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 74 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 73 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 72 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 71 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 70 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 69 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 68 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 67 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 66 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 65 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 64 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 63 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 62 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 61 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 60 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 59 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 58 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 57 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 56 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 55 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 055-1 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 54 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 53 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 52 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 51 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 50 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 49 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 48 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 47 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 46 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 45 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 44 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 43 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 42 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 41 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 40 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 39 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 38 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 37 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 36 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 35 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 34 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 33 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 32 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 31 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 30 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 29 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 28 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 27 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 26 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 25 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 24 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 23 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 22 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 21 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 20 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 19 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 18 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 17 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 16 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 15 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 14 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 13 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 12 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 11 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 10 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 9 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 8 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 7 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 6 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 5 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 4 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 3 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 2 01-09-2016 0
Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Chap 1 01-09-2016 0
BÌNH LUẬN

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47312

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42323

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40104

4
Đông Cung

Lượt xem: 36733

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31094

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP