Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual Bình chọn:

Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual

 • ĐÁNH GIÁ:   9.6/10 - 11180 LƯỢT BÌNH CHỌN

 • XẾP HẠNG:   242

 • TÊN KHÁC:   Tales Of The Unusual; Những Câu Chuyện không bình thường;

 • TÁC GIẢ:   SUNGDAE OH

 • THỂ LOẠI:   Horror , Webtoon

 • NĂM PHÁT HÀNH:   2015

 • TÌNH TRẠNG:   Đang tiến hành

 • LƯỢT XEM:   713

 • NHÓM DỊCH:   Trần Nguyễn Quỳnh Hoa

Sơ lược truyện

Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual

Tác phẩm Dung Dịch Thẫm Mỹ - Beauty Water, là 1 câu chuyện nhỏ trong series truyện ma - rùn rợn này: Tales Of The Unusual.
Nếu bạn đã xem qua Dung Dịch Thẫm Mỹ, thì bạn nên xem luôn cả series này, vì nó cùng 1 tác giả SUNGDAE OH, cùng bộ truyện. Còn nếu chưa, bạn cũng nên xem. Đó là những giây phúc trải nghiệm mới mẻ cho cuộc đời bạn!

Các tác giả dịch:
_ T.Nhi: Máy Chụp Ảnh Ma Quỷ
_ Bui Thuy Nga: Tiến Trình Tái Sinh, Vách đá...
_ Mi Lâm: NGưới đàn Ông và Con Chó - Đá chia sẻ giất mơ
_ Kiệt Lê Anh Nguyễn: Chat Room, Thuốc mọc tóc, Đá chi sẻ giất mơNgưiời đàn ông và con chó, Cấm trại, luật trừng phạt...
_ Tan Pham: Săn Ma (Ngôi nhà ma)
_ và nhiều dịch giả khác...
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 113: Mất ngủ 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 112: Đội quân Hành tinh 'Taletron' P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 111: Đội Quân Hành Tinh 'Taletron' P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 110: Máy Điều Khiển Giất Mơ P.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 109: Máy Điều Khiển Giất Mơ P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 108: Máy Điều Khiển Giất Mơ p.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 107: Máy Điều Khiển Giất Mơ p.2 (ENGLISH) 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 106: Máy Điều Khiển Giất Mơ P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 105: Đột Nhập P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 105.mixed: Truyện Ghép (Hài) 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 104: Đột Nhập P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 103: Mất ngủ 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 102: Cây Viết Của Yayce P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 101: Cây Viết Của Yayce P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 100: Cây viết của Yayce p.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 99: Cây viết của Yayce 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 98: Máy chụp ảnh ma quỷ P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 97: Máy chụp ảnh ma quỷ P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 96: Phần Mềm Ma Quỷ 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 95: Hát giống tái sinh P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 94: Hát giống tái sinh P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 93: Hát giống tái sinh P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 92: Đá chia sẻ-giất mơ p.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 91: Đá chia sẻ-giất mơ p.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 90: Đá chia sẻ-giất mơ p.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 89: Đá chia sẻ-giất mơ p.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 88: Người đàn ông và con chó P.8 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 87: Người đàn ông và con chó P.7 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 86: Người đàn ông và con chó P.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 85: Người đàn ông và con chó P.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 84: Người đàn ông và con chó P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 83: Người đàn ông và con chó P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 82: Người đàn ông và con chó P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 81: Người đàn ông và con chó P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 80: Thuốc Mọc Tóc 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 79: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.11 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 78: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.10 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 77: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.9 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 76: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.8 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 75: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.7 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 74: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 73: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 72: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 71: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 70: Dung Dịch Thẫm Mỹ p.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 69: Dung Dịch Thẫm Mỹ P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 68: Luật trừng phạt 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 67: Cuồn Sát Thịnh Nộ P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 66: Cuồn Sát Thịnh Nộ P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 65: Cuồn Sát Thịnh Nộ P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 64: The chat room 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 63: Quy Trình Tái Sinh P.8 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 62: Quy Trình Tái Sinh P.7 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 61: Quy Trình Tái Sinh P.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 60: Tiến Trình Tái Sinh 5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 59: Tiến Trình Tái Sinh 4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 58: Tiến Trình Tái Sinh 3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 57: Tiến Trình Tái Sinh 2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 56: Tiến Trình Tái Sinh 1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 55: Bức Tranh P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 54: Bức Tranh P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 53: Săn Ma P.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 52: Săn Ma P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 51: Săn Ma P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 50: Săn Ma P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 49: Săn Ma P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 48: Trúng Số P.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 47: Trúng Số P.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 46: Trúng Số P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 45: Trúng Sô P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 44: Trúng Sô P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 43: Trúng Sô P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 42: Chiếc Bình Kỳ Lạ P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 41: Chiếc Bình Kỳ Lạ P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 40: Chiếc Bình Kỳ Lạ P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 39: Chiếc Bình Kỳ Lạ P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 38: Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 37: Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 36: Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 36: Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 35: Gói Bưu Phẩm Kỳ Lạ P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 34: Cấm Trại P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 33: Cấm Trại P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 32: Ký Ức Vợ Tôi P.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 31: Ký Ức Vợ Tôi P.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 30: Ký Ức Vợ Tôi P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 29: Ký Ức Vợ Tôi P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 28: Ký Ức Vợ Tôi P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 27: Ký Ức Vợ Tôi P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 26: Thang Máy Tái Sinh P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 25: Thang Máy Tái Sinh P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 24: Thang Máy Tái Sinh P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 23: Thang Máy Tái Sinh P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 22: Cách để giết một ảo thuật gia p.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 21: Cách để giết một ảo thuật gia p.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 20: Cách để giết một ảo thuật gia P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 19: Cách để giết một ảo thuật gia P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 18: Cách để giết một ảo thuật gia P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 17: Cách để giết một ảo thuật gia P.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 16: Sự cố tại châu Phi p.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 15: Sự cố tại châu Phi p.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 14: Sự cố tại châu Phi p.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 13: Sự cố tại châu Phi P.3 (Tiếng Việt) 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 12: Sự cố tại châu Phi p.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 11: Sự cố tại châu Phi p.1 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 10: Thư Viện tử thần P.10 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 9: Thư Viện tử thần P.9 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 8: Thư Viện tử thần P.8 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 7: Thư Viện tử thần P.7 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 6: Thư Viện tử thần P.6 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 5: Thư Viện tử thần P.5 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 4: Thư Viện tử thần P.4 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 2: Thư Viện Tử Thần P.3 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 1: Thư Viện Tử Thần P.2 30-09-2016 0
Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual - Chap 0: Mở đầu 30-09-2016 0
BÌNH LUẬN

Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47314

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42323

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40104

4
Đông Cung

Lượt xem: 36733

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31094

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
 • Số lượng truyện:  6300
 • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP