Phong Khởi Thượng Lam Bình chọn:

Phong Khởi Thượng Lam

Sơ lược truyện

Phong Khởi Thượng Lam

Tình hình là nàng ghiền game. Một hôm vô tình bị lạc vào thế giới Game, và đã gặp được chàng, cuộc sống ảo đen xen đời thực. Đâu là thực đâu là giả, thôi thì cứ yêu thôi … Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn. Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!!
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 99 05-08-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 98 05-08-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 97 05-08-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 96 05-08-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 95 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 94 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 93 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 92 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 91 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 89 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 88 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 87 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 86 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 85.5 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 85 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 84 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 83 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 82 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 81 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 80 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 79 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 78 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 77 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 76 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 75 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 74 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 73 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 72.2 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 72.1 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 71 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 70 10-06-2017 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 69 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 68 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 67 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 66 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 65 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 64 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 63 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 62 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 61 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 60 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 59 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 58 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 57 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 56 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 55 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 54 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 53 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 52 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 51 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 50 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 49 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 48 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 47 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 46 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 45 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 44 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 43 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 41 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 40 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 39 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 38 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 37 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 36 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 35 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 34 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 33 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 32 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 31 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 30 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 29 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 28 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 27 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 26 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 25 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 24 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 23 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 22 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 21 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 20 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 19 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 18 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 17 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 16 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 15 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 14 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 13 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 12 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 11 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 10 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 9 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 8 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 7 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 6 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 5 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 4 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 3 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 2 23-08-2016 0
Phong Khởi Thượng Lam - Chap 1 23-08-2016 0
BÌNH LUẬN

Phong Khởi Thượng Lam

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47085

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42291

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40056

4
Đông Cung

Lượt xem: 36670

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31033

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP