Phượng Nghịch Thiên Hạ Bình chọn:

Phượng Nghịch Thiên Hạ

 • ĐÁNH GIÁ:   9.6/10 - 11180 LƯỢT BÌNH CHỌN

 • XẾP HẠNG:   242

 • TÊN KHÁC:   凤逆天下;

 • TÁC GIẢ:  

 • THỂ LOẠI:   truyentranh8.com

 • NĂM PHÁT HÀNH:   2015

 • TÌNH TRẠNG:   Đang tiến hành

 • LƯỢT XEM:   172

 • NHÓM DỊCH:   Unknown

Sơ lược truyện

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Cật nhập sau ...
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 100 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 99 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 98 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 97 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 96 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 95 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 94 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 93 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 92 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 91 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 90 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 89 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 88 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 87 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 86 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 85 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 84 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 83 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 82 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 81 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 80 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 79 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 78 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 77 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 76 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 75 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 74 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 73 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 72 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 71 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 70 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 69 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 68 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 67 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 66 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 65 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 64 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 63 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 62 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 61 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 60 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 59 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 58 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 57 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 56 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 55 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 54 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 53 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 52 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 51 05-08-2017 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 50 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 49 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 48 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 47 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 46 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 45 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 44 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 43 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 42 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 41 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 40 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 39 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 38 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 37 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 36 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 35 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 34 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 33 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 32 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 31 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 30 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 29 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 28 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 27 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 26 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 25 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 24 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 23 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 22 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 21 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 20 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 19 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 18 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 17 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 16 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 15 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 14 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 13 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 12 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 11 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 10 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 9 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 8 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 7 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 6 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 5 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 4 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 3 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 2.2 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 2.1 23-08-2016 0
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Chap 1 23-08-2016 0
BÌNH LUẬN

Phượng Nghịch Thiên Hạ

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47284

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42317

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40099

4
Đông Cung

Lượt xem: 36719

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31087

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
 • Số lượng truyện:  6300
 • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP