Song Hùng Kỳ Hiệp Bình chọn:

Song Hùng Kỳ Hiệp

 • ĐÁNH GIÁ:   9.6/10 - 11180 LƯỢT BÌNH CHỌN

 • XẾP HẠNG:   242

 • TÊN KHÁC:  

 • TÁC GIẢ:   Hà Chí Văn

 • THỂ LOẠI:   Action, Historical, Manhua, Martial Arts, Sci-fi

 • NĂM PHÁT HÀNH:   2015

 • TÌNH TRẠNG:   Đang tiến hành

 • LƯỢT XEM:   116

 • NHÓM DỊCH:  

Sơ lược truyện

Song Hùng Kỳ Hiệp

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết.
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 236 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 235 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 234 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 233 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 232 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 231 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 230 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 229 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 228 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 227 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 226 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 225 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 224 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 223 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 222 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 221 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 220 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 219 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 218 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 217 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 216 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 215 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 214 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 213 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 212 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 211 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 210 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 209 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 208 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 207 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 206 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 205 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 204 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 203 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 202 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 201 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 200 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 199 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 198 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 197 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 196 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 195 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 194 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 193 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 192 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 191 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 190 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 189 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 188 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 187 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 186 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 185 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 184 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 183 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 182 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 181 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 180 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 179 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 178 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 177 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 176 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 175 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 174 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 173 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 172 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 171 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 170 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 169 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 168 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 167 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 166 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 165 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 164 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 163 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 162 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 161 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 160 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 159 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 158 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 157 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 156 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 155 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 154 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 153 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 152 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 151 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 150 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 149 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 148 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 147 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 146 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 145 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 144 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 143 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 142 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 141 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 140 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 139 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 138 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 137 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 136 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 135 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 134 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 133 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 132 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 131 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 130 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 129 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 128 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 127 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 126 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 125 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 124 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 123 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 122 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 121 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 120 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 119 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 118 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 117 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 116 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 115 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 114 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 113 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 112 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 111 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 110 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 109 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 108 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 107 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 106 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 105 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 104 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 103 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 102 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 101 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 100 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 99 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 98 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 97 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 96 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 95 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 94 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 93 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 92 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 91 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 90 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 89 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 88 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 87 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 86 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 85 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 84 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 83 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 82 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 81 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 80 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 79 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 78 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 77 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 76 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 75 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 74 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 73 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 72 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 71 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 70 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 69 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 68 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 67 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 66 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 65 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 64 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 63 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 62 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 61 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 60 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 59 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 58 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 57 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 56 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 55 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 54 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 53 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 52 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 51 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 50 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 49 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 48 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 47 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 46 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 45 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 44 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 43 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 42 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 41 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 40 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 39 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 38 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 37 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 36 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 35 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 34 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 33 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 32 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 31 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 30 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 29 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 28 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 27 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 26 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 25 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 24 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 23 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 22 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 21 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 20 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 19 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 18 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 17 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 16 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 15 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 14 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 13 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 12 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 11 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 10 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 9 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 8 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 7 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 6 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 5 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 4 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 3 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 2 09-06-2017 0
Song Hùng Kỳ Hiệp - Chap 1 09-06-2017 0
BÌNH LUẬN

Song Hùng Kỳ Hiệp

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47280

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42317

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40099

4
Đông Cung

Lượt xem: 36718

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31087

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
 • Số lượng truyện:  6300
 • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP