Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí Bình chọn:

Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí

Sơ lược truyện

Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí

Yuuri Suzuki - một nữ sinh trung học bình thường, sống hạnh phúc với gia đình ở Nhật Bản hiện đại. Gia đình cô gồm bố, mẹ và ba chị em gái, cô là con thứ 2. Một ngày nọ, Yuuri chợt phát hiện có điều gì đó không bình thường khi cô làm những việc có liên quan tới nước. Rồi Yuuri đột ngột bị đưa về Anatolia cổ đại bởi Nakia - một vị vương phi quyền năng và độc ác – bà muốn dùng máu cô để nguyền rủa các hoàng tử khác, thực hiện mục đích đưa con trai bà là hoàng tử út lên nắm vương quyền. May thay, trước khi bị lính của vương phi bắt được, cô đã gặp tam hoàng tử Kail và được anh cứu thoát. Kail hứa sẽ tìm cách đưa cô về thế giới của mình ngay khi có cơ hội. Tức giận vì vuột mất con mồi, Nakia ngấm ngầm lên kế hoạch triệt hạ cả hai. Trong khoảng thời gian bên nhau, Kail và Yuuri đã nhận ra họ không thể tách rời...
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 88 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 87 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 86 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 85 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 84 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 83 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 82 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 81 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 80 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 79 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 78 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 77 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 76 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 75 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 74 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 73 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 72 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 71 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 70 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 69 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 68 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 67 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 66 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 65 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 64 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 63 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 62 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 61 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 60 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 59 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 58 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 57 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 56 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 55 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 54 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 53 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 52 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 51 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 50 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 49 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 48 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 47 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 46 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 45 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 44 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 43 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 42 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 41 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 40 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 39 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 38 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 37 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 36 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 35 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 34 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 33 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 32 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 31 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 30 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 29 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 28 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 27 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 26 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 25 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 24 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 23 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 22 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 21 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 20 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 19 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 18 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 17 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 16 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 15 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 14 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 13 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 12 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 11 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 10 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 9 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 8 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 7 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 6 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 5 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 4 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 3 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 2 09-01-2017 0
Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí - Chap 1 09-01-2017 0
BÌNH LUẬN

Sora wa Akai Kawa no Hotori - Dòng sông huyền bí

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47293

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42321

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40100

4
Đông Cung

Lượt xem: 36726

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31091

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP