The Gamer Bình chọn:

The Gamer

Sơ lược truyện

The Gamer

Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi? Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn? Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
The Gamer - Chap 177 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 176 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 175 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 174 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 173 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 172 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 171 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 170 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 169 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 168 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 167 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 166 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 165 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 164 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 163 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 162 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 161 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 160 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 159 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 158 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 157 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 156 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 155 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 154 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 153 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 152 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 151 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 150 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 149 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 148 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 147 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 146 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 145 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 144 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 143 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 142 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 141 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 140 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 139 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 138 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 137 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 136 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 135 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 134 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 133 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 132 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 131 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 130 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 129 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 128 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 127 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 126 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 125 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 124 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 123 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 122 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 121 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 120 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 119 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 118 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 117 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 116 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 115 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 114 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 113 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 112 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 111 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 110 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 109 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 108 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 107 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 106 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 105 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 104 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 103 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 102 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 101 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 100 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 99 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 98 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 97 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 96 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 95 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 94 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 93 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 92 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 91 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 90 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 89 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 88 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 87 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 86.5 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 86 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 85 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 84 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 83 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 82 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 81 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 80 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 79 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 78 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 77 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 76 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 75 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 74 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 73 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 72 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 71 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 70 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 69 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 68 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 67 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 66 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 65 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 65 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 64 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 64 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 63 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 63 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 62 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 61 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 60 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 59 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 58 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 57 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 56 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 55 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 54 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 53 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 52 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 51 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 50 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 49 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 48 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 47 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 46 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 45 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 44 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 43 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 42 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 41 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 40 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 39 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 38 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 37 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 36 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 35 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 34 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 33 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 32 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 31 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 30 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 29 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 28 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 27 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 26 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 25 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 24 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 23 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 22 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 21 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 20 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 19 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 18 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 17 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 16 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 15 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 14 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 13 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 12 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 11 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 10 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 9 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 8 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 7 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 6 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 5 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 4 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 3 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 2 10-06-2017 0
The Gamer - Chap 1 10-06-2017 0
BÌNH LUẬN

The Gamer

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47280

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42317

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40099

4
Đông Cung

Lượt xem: 36718

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31087

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP