Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! Bình chọn:

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

 • ĐÁNH GIÁ:   9.6/10 - 11180 LƯỢT BÌNH CHỌN

 • XẾP HẠNG:   242

 • TÊN KHÁC:  

 • TÁC GIẢ:   Đang cập nhật

 • THỂ LOẠI:   Comedy, Manhua, Romance, Xuyên Không

 • NĂM PHÁT HÀNH:   2015

 • TÌNH TRẠNG:   Đang tiến hành

 • LƯỢT XEM:   191

 • NHÓM DỊCH:  

Sơ lược truyện

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Rất hay ^^
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 151 05-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 150 05-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 149 05-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 148 05-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 147 05-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 146 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 145 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 144 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 143 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 142 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 141 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 140 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 139 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 138 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 137 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 136 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 135 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 134 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 133 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 132 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 131 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 130 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 129 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 128 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 127 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 126 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 125 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 124 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 123 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 122 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 121 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 120 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 119 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 118 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 117 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 116 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 115 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 114 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 113 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 112 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 111 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 110 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 109 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 108 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 107 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 106 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 105 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 104 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 103 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 102 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 101 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 100 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 99 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 98 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 97 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 96 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 95 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 94 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 93 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 92 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 91 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 90 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 89 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 88 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 87 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 86 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 85 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 84 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 83 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 82 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 81 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 80 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 79 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 78 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 77 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 76 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 75 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 74 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 73 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 72 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 71 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 70 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 69 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 68 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 67 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 66 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 65 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 64 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 63 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 62 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 61 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 60 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 59 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 58 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 57 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 56 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 55 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 54 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 53 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 52 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 51 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 50 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 49 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 48 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 47 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 46 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 45 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 44 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 43 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 42 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 41 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 40 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 39 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 38 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 37 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 36 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 35 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 34 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 33 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 32 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 31 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 30 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 29 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 28 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 27 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 26 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 25 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 24 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 23 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 22 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 21 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 20 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 19 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 18 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 17 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 16 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 15 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 14 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 13 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 12 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 11 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 10 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 9 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 8 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 7 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 6 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 5 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 4 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 3 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 2 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 1 02-08-2017 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi ! - Chap 0 02-08-2017 0
BÌNH LUẬN

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47277

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42316

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40098

4
Đông Cung

Lượt xem: 36718

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31087

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
 • Số lượng truyện:  6300
 • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP